Kontakt

Styrelsen Gröna kvinnor

Klicka på namnen – Presentationer – Kontakta oss gärna genom formuläret nedan, via Facebook eller via info@gronakvinnor.se

         

Ewa Larsson – ordförande 
Maria Björke – kassör
Eva Hallström – ledamot
Ingegerd Akselsson Le Douaron – ledamot 
Kerstin Slåneteg – ledamot

Marja Sandin-Wester ledamot

Kontakta oss gärna

  Ewa Larsson – ordförande

  Min hembygd är Stockholm dit mina föräldrar flyttade från Ångermanland och från Dalarna. Jobben fanns i Stockholm, då som nu.

  Att vara uppväxt på 50-talet innebär att bära en framtidsoptimism inom sig, allt var möjligt och barnen framtiden. Energin flödade, oljan var billig och kärnvapen ansågs trygga landets säkerhet.

  Så tystnaden fågelsången. Modiga kvinnor värden över spräckte bubblan och sa, det vi gör i dag får konsekvenser både i dag och i morgon.

  Som samhällsvetare och med utbildning inom waldorfpedagogik, ekonomisk historia, ekologisk och feministisk ekonomi har jag skrivit många rapporter om hur patriarkala strukturer och val av energislag påverkar samhällsbygget och hur det kan göras annorlunda genom förnyelsebar energi och ekologisk matproduktion.

  En feministisk ekonomi tar både ekologiskt och socialt ansvar och där bygger vi hållbart i alla produktionsled, det är min modell. Jobbar med mänsklig tillväxt, och det är kul! Omställning pågår. ewagron1 [at] gmail.com

   

   

   

  Maria Björke, kassör

  Jag är född och uppvuxen i Stockholm och kommunerna på södra sidan om Stockholm, Huddinge och Tyresö. Nu bor jag i Västerhaninge. Jag har fyra barn och tre barnbarn.

  Jag var hemma med barnen i många år. Sedan utbildade jag mig i teknik, ekonomi och data på komvux.

  Jag arbetar med ekonomi och har också jobbat med medlems-administration på medlemsregister. När Yvonne Radestam drog igång arbetet med att bilda Gröna Kvinnor i Stockholms län så var jag med. Jag var också med när Gröna Kvinnor bildades. Jag tycker bra mat är viktigast, om vi inte har tillgång till nyttig giftfri mat, vad ska vi då leva av? Pengar går inte att äta.

   

   

  Eva Hallström

  Uppvuxen i Karlstad och bor nu i Sunne. Var med och bildade Miljöpartiet och har startat upp mp-organisationer lokalt och regionalt. Innan dess var jag aktiv i Folkkampanjen mot Kärnkraft. En fråga som alltid varit aktuell för mig är att kärnkraften ska avvecklas och energieffektivitet samt förnyelsebar energi ska utvecklas. Solenergi ska utvecklas och förbättras.

  Jag har haft politiska uppdrag bl.a. som ledamot i Miljöbalkskommittén, suttit i partistyrelsen ett antal år samt i fullmäktige i Sunne och i Mp-styrelsen för Värmland. Deltagit som föreningsrepresentant i FN:s klimatkonferens i Bonn och i Paris mm.

  Arbetat som lärare i biologi och idrott men vidareutbildade mig på Energi- och miljöingenjörslinjen vid Karlstads Universitet ca 300 poäng. Studerat olika energilösningar som solfångare, solceller, etanolproduktion i kombination med kraftvärmeverk, biogasproduktion för el och värme eller fordonsdrift, konvertering från diesel- till vätgasdrift med möjlig lagring av bromsenergin mm. Brukar ha med mig en liten vätgasmodell och visar hur solens energi går att lagra i vätgas för att kunna alstra el.

  Har varit i Kenya och Tanzania och studerat jorderosion, agroforestry, kvävefixering och bristen på bränsle samt byggt solugnar med befolkningen. Bor med maken på landet med hästar och katter, har tre utflugna barn och två barnbarn. Fritiden har ägnats mycket åt hästar och ridning och var med och arrangerade första miljödiplomerade SM i hästhoppning i Sunne år 2000.

   

  Ingegerd Akselsson Le Douaron

  Det samhälle där jag växte upp, Malmberget mitt i Lappland, finns snart inte mer. Stora delar av samhället håller på att rasa ner i enorma gruvhål. Jag har alltid grubblat på frågan om hur vi kan försörja oss utan att förstöra både vår omgivning och oss själva.

  Feminismen ärvde jag från min duktiga mamma som i hela sitt ganska korta liv kämpade en tapper kamp mot män som tyckte att de var bättre skickade att bestämma än hon, för att de råkade vara män.

  Jag har som bl.a. lärare fått en hel del gjort inom både den vanliga skolan och folkbildningen. Och idag har jag några politiska uppdrag för Miljöpartiet i Stockholm. Jobb och engagemang för demokrati, jämställdhet och en hållbar utveckling har hängt ihop. Den hållbara utvecklingen får vi bara till om den sker nerifrån och upp, om vi startar från marken där vi står, samtalar, lär oss, samarbetar och lär oss mer, tänker jag.

   

  Kerstin Slåneteg

  Allt började nog med några somrar som sommarbarn i Dalarna. På en riktig bondgård med kor, gris, häst och höns. Det var ett vanligt fortfarande på 50-talet att skicka stadsbarn till bondlandet på sommarlovet. På gården fick jag åka hölass, mata grisen och springa på stubbåkrar – barfota! Torpet i Uppland mina föräldrar köpte gav ytterligare kunskap i bondgårdens hemligheter. Livets omständigheter förde mig till gamle Kungens sommarslott Sofiero och den fantastiska parken. Sommarjobb i parken inspirerade vidare i trädgårdskonsten.

  Allt blev en kökkenmödding där mina intressen blev trädgård, ekologi, stadsplanering och byggnadsvård inspirerat av lantbrukets byggnader. Min idé var att sprida park och trädgård till stadsbefolkning, vilket jag förverkligade en period. Jag lanserade ”Odla där du bor” redan 1989.

  Kännedom om lantbruket har inte varit gångbart på årtionden. Men med ökat intresse för matens ursprung och djurens välmående känns det nu helt rätt i tiden.  Det feministiska engagemanget känns självklart. Feminism behövs inom alla samhällsområden, och varför inte feministisk samhällsplanering?

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Jag är född och uppvuxen på Södermalm i Stockholm. Människors lika värde och jämställdhet har varit ledord under hela min uppväxt. Min mor som var slöjdlärare drev en syateljé tillsammans med tre kurskamrater från Konstfack. Min far som vägrade bära vapen arbetade hela yrkeslivet inom Marinen med att spåra och desarmera minor i vattnen runt Stockholm. Han ägnade fritiden åt det internationella hjälpspråket esperanto, och vi fick därigenom många spännande kontakter och vänner från jordens all hörn. Södermalm var då en fattig stadsdel och många barn växte upp i stor misär. Bland barnrikehusen fanns judiska familjer som flytt för sina liv och i fallfärdiga trähus hittade romska familjer en tillfällig fristad. Frälsningsarméns söndagsskola blev en fast punkt för oss söderungar. Där lärde vi oss solidaritet och respekt för varandra och vi knöt starka vänskapsband som också förde våra familjer samman.

  Mitt liv delas mellan familj, arbete, dans och kommunpolitik. Kopplar av gör jag bäst i vårt hus i Skattungbyn i Orsa, folkmusikens Mecka! Där lever vi nära naturen med solceller på hustaket och närodlade livsmedel. Förutom folkmusik och dans från världens alla hörn så har jag ett brinnande intresse i globala folkrättsfrågor. Jag är starkt engagerad i Israel-Palestinakonflikten och medlem i Palestinagrupperna i Sverige sedan många år. Amnestys och Diakonias arbete i värden följer jag på nära håll. Likaså har jag varit aktiv i Greenpeace och Fältbiologerna under 70 och 80-talet och var med och startade Folkkampanjen mot atomkrafts lokalförening i Täby.

  Mina utbildningar är dramapedagog, lärare, rektor och familjeterapeut. Jag har tillbringat hela mitt yrkesverksamma liv i skolans värld som lärare, rektor och verksamhetschef för barn med särskilda behov. I dag arbetar jag sporadiskt som handledare/mentor åt skolledare och lärarlag med främst hållbarhets och kvalitetsutveckling av undervisningen. Jag kommer hela mitt jordeliv att fortsätta kämpa för en jämställd värld så kommande generationer kan njuta av naturens skönhet, känna sig trygga och ha ett framtidshopp..