Kontakt

Styrelsen Gröna kvinnor

Styrelsens presentationer finns längre ner på sidan – Kontakta oss gärna genom formuläret nedan, via Facebook eller via info@gronakvinnor.se

   

Ewa Larsson – ordförande
Maria Björke – kassör
Eva Hallström – ledamot

Agneta Granström – ledamot
Marja Sandin Wester -ledamot
Gunilla Larsson – ledamot
Gunilla Staaf – ledamot
Kerstin Slåneteg – ersättare
Tzighe Kifle – ersättare
 
 
 
Kontakta oss gärna
Genom att klicka på "Skicka" godkänner du att Gröna Kvinnor sparar dina personuppgifter och att vi använder den i enlighet med vår integritetspolicy. 

  Ewa Larsson ordförande

  Som ekofeminist lyfter jag fram feministiska ekonomiska principer
  som tar både ekologiskt och socialt ansvar, min förebild är Elin Wägner.

  Min hembygd är Stockholm där jag växt upp i Fredhäll på Kungsholmen. Det var  kärleken som tog mina föräldrar från Ångermanland och Dalarna för att förenas och bilda familj i en växande stad.   

  Att växa upp på 50-talet innebar att få framtidsoptimism med modersmjölken. Allt var möjligt och barnen framtiden. Energin flödade, oljan var billig, naturen till för att användas och kärnvapen ansågs trygga landets säkerhet. Där lades grunden för dagens klimatnödläge och biologiska utarmning i allra bästa välmening.

  Så tystnaden fågelsången, DDT hade baksidor. Modiga kvinnor värden över spräckte framtidsbubblan och sa, det vi gör i dag får konsekvenser både i dag och i morgon. I Stockholm 1972 samlades politiker och ekonomer med miljö- och naturkunniga människor och diskuterade naturens rätt och FN:s möjligheter. Stockholmsmötet satte spår hos mej som då var tjugu år.

  Som samhällsvetare med spetsutbildning i ekonomisk historia, kulturgeografi, ekologisk och feministisk ekonomi har jag publicerat flera skrifter för Gröna Kvinnor.  Patriarkala strukturer påverkar hur infrastruktur byggs, hur energisystem väljs, vilka kommunikationsmedel som prioriteras och hur natur beaktas. Valen påverkar hela samhällsbygget för lång tid framöver. Det betyder också att det vi väljer att göra i dag kommer att prägla vårt framtida samhälle.

  För att den pågående omställningen inte ska upprepa gamla misstag krävs jämställt intersektionellt arbete. Som ekofeminist lyfter jag fram feministiska ekonomiska principer som tar både ekologiskt och socialt ansvar, min förebild är Elin Wägner. Världen, vi människor, behöver sluta fred med jorden, jämställdhet är en förutsättning för att nå målet.

  Att alltid ta hänsyn till alla produktionsled och läka en sargad planet kräver sin kvinna. Efter dryga fyrtio år inom det demokratiska politiska institutionerna, i Stockholms stad, i Sveriges riksdag och i Nordiska Rådet, lägger jag nu min energi och kraft på organiserad samverkan med andra kvinnor, både lokalt och internationellt, i syfte att påskynda en strukturell ekonomisk och demokratisk omställning grundad på FN:s olika konventioner och deklarationer.  Ewa Larsson ewa.larsson@gronakvinnor.se

  Maria Björke kassör

  Fotograf Elin Björke

  Jag är född och uppvuxen i Stockholm och kommunerna på södra sidan om Stockholm, Huddinge och Tyresö. Nu bor jag i Västerhaninge. Jag har fyra barn och tre barnbarn.

  Jag var hemma med barnen i många år. Sedan utbildade jag mig i teknik, ekonomi och data på komvux.

  Jag har jobbat på ekonomiavdelning och har också jobbat med medlems-administration på medlemsregister. Nu är jag pensionär. Jag tycker bra mat är viktigast, om vi inte har tillgång till nyttig giftfri mat, vad ska vi då leva av? Pengar går inte att äta.

  Jag utökar min plantering av ätbara växter, frukt och bär, lite mer varje år. I år har jag planterat ett nytt äppelträd och en svartvinbärsbuske. Provade också att äta de späda hoprullade bladen på strutbräken, som växer i mängder på min tomt, riktigt gott. 

  Eva Hallström

  – Visst kan vi ställa om till 100% förnybar energi och
  energieffektivisera för att minska våra klimatutsläpp. Lösningarna finns.

  Uppvuxen i Karlstad och bor nu i Västra Ämtervik i Värmland. Var med och bildade Miljöpartiet 1981 och har startat upp mp-organisationer lokalt och regionalt. Innan dess var jag aktiv i Folkkampanjen mot Kärnkraft och kärnvapen. En fråga som alltid varit aktuell för mig är att kärnkraften ska avvecklas och energieffektivitet samt förnyelsebar energi ska utvecklas. Solenergi ska utvecklas och förbättras, tanka ner solens och vindens energi. Viktigt att arbeta med Agenda 2030 och de 17 målen som antogs av FN 2015 och där mål 5 handlar om jämställdhet och mål 13 om klimatet. Vidare viktigt med grön rehabilitering med djur och natur som kopplar till mål 3 Hälsa och välbefinnande.

  Jag har haft politiska uppdrag bl.a. som ledamot i Miljöbalkskommittén, suttit i partistyrelsen ett antal år samt i fullmäktige i Sunne och i Mp-styrelsen för Värmland. Deltagit som föreningsrepresentant i FN:s klimatkonferens i Bonn och i Paris mm. Samt haft möjlighet att tala bl.a. i New York, Bryssel och Krakow

  Arbetat som lärare i biologi och idrott men vidareutbildade mig till Energi- och miljöingenjör vid Karlstads Universitet. Studerat olika energilösningar som solfångare, solceller, etanolproduktion i kombination med kraftvärmeverk, biogasproduktion för el och värme eller fordonsdrift, konvertering från diesel- till vätgasdrift med möjlig lagring av bromsenergin mm. Brukar ha med mig en bränslecellsmodell och visar hur solens energi går att lagra i vätgas för att senare kunna alstra el eller driva en bil.

  Arbetat med koppling till energi och klimat på länsstyrelserna på Gotland, Stockholm, Västmanland, Sörmland och Jönköping.

  Har varit i Kenya och Tanzania och studerat jorderosion, agroforestry i VI-skogen, kvävefixering och bristen på bränsle samt byggt solugnar med befolkningen. Bor med på landet med maken och hästar, har tre utflugna barn och fem barnbarn. Fritiden har ägnats bl.a. åt hästar och var med i arrangemanget i det första miljödiplomerade SM i Sverige, i hästhoppning i Sunne år 2000.

  Har tillsammans med Gröna Kvinnor haft möjligheten att deltaga och på olika sammanhand som CSW i New York. Olika COP möte och dessa klimatkonferenser finns det rapporter om på hemsidan för Gröna Kvinnor. Läs och kom med i Gröna Kvinnor.

  Kerstin Slåneteg

  Allt började nog med några somrar som sommarbarn i Dalarna. På en riktig bondgård med kor, gris, häst och höns. Det var ett vanligt fortfarande på 50-talet att skicka stadsbarn till bondlandet på sommarlovet. På gården fick jag åka hölass, mata grisen och springa på stubbåkrar – barfota! Torpet i Uppland mina föräldrar köpte gav ytterligare kunskap i bondgårdens hemligheter. Livets omständigheter förde mig till gamle Kungens sommarslott Sofiero och den fantastiska parken. Sommarjobb i parken inspirerade vidare i trädgårdskonsten.

  Allt blev en kökkenmödding där mina intressen blev trädgård, ekologi, stadsplanering och byggnadsvård inspirerat av lantbrukets byggnader. Min idé var att sprida park och trädgård till stadsbefolkning, vilket jag förverkligade en period. Jag lanserade ”Odla där du bor” redan 1989.

  Kännedom om lantbruket har inte varit gångbart på årtionden. Men med ökat intresse för matens ursprung och djurens välmående känns det nu helt rätt i tiden.  Det feministiska engagemanget känns självklart. Feminism behövs inom alla samhällsområden, och varför inte feministisk samhällsplanering?


  Marja Sandin Wester

  Mitt liv delas mellan familj, arbete, dans och kommunpolitik. Kopplar av gör jag bäst i vårt hus i Skattungbyn i Orsa, folkmusikens Mecka! Där lever vi nära naturen med solceller på hustaket och närodlade livsmedel. Förutom folkmusik och dans från världens alla hörn så har jag ett brinnande intresse i globala folkrättsfrågor.

  Jag är starkt engagerad i Israel-Palestinakonflikten och medlem i Palestinagrupperna i Sverige sedan många år. Amnestys och Diakonias arbete i värden följer jag på nära håll. Likaså har jag varit aktiv i Greenpeace och Fältbiologerna under 70 och 80-talet och var med och startade Folkkampanjen mot atomkrafts lokalförening i Täby.

  Mina utbildningar är dramapedagog, lärare, rektor och familjeterapeut. Jag har tillbringat hela mitt yrkesverksamma liv i skolans värld som lärare, rektor och verksamhetschef för barn med särskilda behov. I dag arbetar jag sporadiskt som handledare/mentor åt skolledare och lärarlag med främst hållbarhets och kvalitetsutveckling av undervisningen. Jag kommer hela mitt jordeliv att fortsätta kämpa för en jämställd värld så kommande generationer kan njuta av naturens skönhet, känna sig trygga och ha ett framtidshopp..

  Agneta Granström

  Jag är Född och uppvuxen i Jokkmokks kommun. Idag bosatt i Storsand i Bodens kommun, 6 km söder om Jokkmokks kommungräns. 

  Jag är samhällsengagerad. Hållbar utveckling och Jämställdhet är viktiga frågor för mig

  Jag är same och jag är engagerad i samernas rätt, urfolks rätt , jämställdhet och mänskliga rättigheter.

  Den utvecklingen som pågår idag med mer exploatering av mark och vatten utan ett starkt inflytande av de som bor och verkar i naturen är förödande.

  Sverige som är en framstående nation och går före i många avseenden har helt misslyckats i sitt arbete med Samernas rätt till mark och vatten. Här går ekonomiska företagsintressen före urfolks rätt, för samerna, Europas enda urfolk. Jag vill se ett ökat inflytande för samerna i dessa frågor och jag engagerar mig i urfolksfrågor på olika sätt internationellt och nationellt.

  Gunilla Larsson

  Min barndom på 1960-talet var i Solna, där min föräldrar bosatt sig sedan de träffats i Stockholm, pappa från Norrbotten och mamma med rötter i Östergötland och Skåne. Sedan 1970-talet har min hembygd varit Rimbo i Roslagen, där jag träffade kärleken.

  Sedan min tonårstid har jag har varit engagerad i samhälls-, rättighets- och miljöfrågor i bland annat Amnesty, Palestinagrupperna, Fältbiologerna och Folkkampanjen mot kärnkraft. Politiskt var jag med och startade Miljöpartiet i Norrtälje kommun. Idag är Gröna Kvinnor den viktigaste plattformen. Men jag är också engagerad i urfolksrättigheter bland annat i Gállok, en gruva som också kommer att frigöra tungmetaller som hotar dricksvattnet i Lule älv, planerad på mark som tagits från samerna när skattelanden upplöstes.

  Som arkeolog och historiker vid Uppsala universitet har jag kunnat forska om mina egna skogssamiska rötter och om spåren efter den skogssamiska kultur och historia, som osynliggjorts sedan rasbiologerna satt sin prägel på historieskricningen.

  Idag arbetar jag i Dalarna, och mitt hus i Roslagen är min oas och mitt sommarviste. Min trädgård, liksom de vilda växternas användning i kulturhistorien är ett stort intresse. Platser där jag slappnar av är också i fjällen, vid havet, eller i en liten eka på en skogssjö.

  Gunilla Staaf

  Född i Stockholm 1946 och uppvuxen Saltsjö-Boo och på Värmdö.Arbetat som politisk sekreterare för vänsterpartiet i Nacka på 1980-talet. Bildat och deltagit i aktionsgruppen för daghem på 1970-talet. Arbetat med teater i olika teatergrupper, bl a Nyköpings skolteater på 1960-talet. Arbetat med kulturjournalistik i Nacka lokal-tv och TV-Söderort på 1990-talet. Arbetat med galleriverksamhet i gamla stan i Stockholm 2010-2013 samt med jord och skogsbruk i Ångermanland sedan 1979.

  Deltagit i bildandet av Nämforsens Kvinnominne 2007 och medlem i Nämforsens Kvinnominne, Näsåker.

  Styrelsemedlem i Svenska Konstnärsförbundet, region Öst. Ordförande i Konstnärsföreningen Sista Styvern, Stockholm.

  Utbildning: ABF:s 2-åriga teaterlinje på 60-talet. Litteraturvetenskap med genusinriktning 60 p. på 80-talet.

  Filmvetenskap 40 p. på 80-talet

  Jornalistlinjen 80 p. på 80-talet.

  Nordviksskolan Jordbrukslinjen, vår och hösttermin 1980.

  Intressen: Jämställdhet, miljö, odling, sagor, myter och läkeörter.

  Tzighe Kifle

  Jag är Svensk/Eritrean och bor i Uppsala. 

  Har fyra barn och flera barnbarn.
  Jobbar som undersköterska på Neo i Region Uppsala.
  Jämställdhet är min hjärtefråga och är mångårig medlem i Gröna Kvinnor där jag aktivt har deltagit i olika aktiviteter. 

  Är nu också invald i styrelsen som jag med glädje engagerar mej i.