Bli medlem

Gröna kvinnor baserar sitt arbete på tre solidariteter, de är:

– solidaritet med världens alla människor och med kommande generationer
– solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
– solidaritet med Moder Jord

Vår grundsyn är att människan är aktiv och skapande och vill och kan ta ansvar. Varje människa har positiva utvecklingsmöjligheter.

Vår ideologi vilar på övertygelsen att människor måste leva i samklang med naturen och agera i samspel med den övriga mänskligheten.

Du som är kvinna och delar våra grundvärderingar betalar in medlemsavgift 100 kronor till bg 5412-6867. Du som är man kan stödja Gröna kvinnor, betala in valfri avgift! Betalningsmottagare: Gröna Kvinnor. Ange ditt namn, din adress och e-postadress på talongen. Varmt välkommen, medlemsbrev kommer!

Frågor, funderingar, anmäla medlemskap?

Mejla till info@gronakvinnor.se eller fyll i kontaktformuläret nedan

Vår vision är långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen som lever och verkar inom de ramar naturen sätter, både lokalt och globalt. Dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete.

Skriv gärna adress, födelseår och eventuellt meddelande