Bli medlem

Du som är kvinna och delar våra grundvärderingar betalar in medlemsavgift 100 kr till vårt bg 5412-6867.

Ange ditt namn, adress, e-postadress samt födelseår på talongen. Födelseår används när vi söker bidrag endast revisor tar del av denna uppgift
Varmt välkommen, medlemsbrev kommer som e-post. 

Frågor/synpunkter  info@gronakvinnor.se 

Gröna Kvinnor är en partipolitisk fristående organisation som fokuserar på kvinnans makt och inflytande i samhällsbygget.

Vår vision är långsiktigt hållbara, demokratiska samhällen som lever och verkar inom de ramar naturen sätter, både lokalt och globalt. Dessa samhällen lever i fredlig samexistens och jämlikt samarbete med en marknad som bygger på att inte ta mer än vad som ges tillbaka, en partnerskaps ekonomi med ansvar från vaggan till graven.

Det går också bra att använda vårt kontaktformulär nedan.

Skriv gärna adress, födelseår och eventuellt meddelande