Mål

 Vad är målet med Gröna kvinnor?

Gröna kvinnor arbetar för jämställdhet och feminism och har alltid Genderglasögonen på.

– Vi vill att allt ekonomiskt arbete baseras på genusbudget. Information om genusbudget hittar du under fliken Tips -> GK rekommenderar.

Gröna kvinnor ingår i Sveriges kvinnolobby, SKL, som organiserar ett 40-tal kvinnoorganisationer. SKL är medlem i Europas kvinnors lobbyorganisation, EWL, som organiserar cirka 4000 kvinnoorganisationer inom EU.

 

Gemensamma mål nu är att:

– stoppa den patriarkala överbyggnaden, den nya EU-konstitutionen.
– se prostitution som en del i trafficking och som våld mot kvinnan.

I båda dessa frågor har majoriteten av Gröna Partier i EU-parlamentet en annan inställning än Gröna kvinnor. Gröna kvinnor sätter jämställdhet högst på dagordningen, målet är att alla partier ska göra det.