Mål

 

Gröna Kvinnors mål och vision

Vår vision är långsiktigt hållbara demokratiska samhällen som lever fredligt och jämställt inom de ramar som naturen sätter. Vägen går via en partnerskapsekonomi med ansvar för kommande generationer på en marknad där ingen tar mer än vad den ger, helt enligt Bruntlandkommissionens slutrapport.

Vi arbetar för en feministisk grön ekonomisk omställning och ger förslag på omsällningsingredienser för långsiktig, jämställd och hållbar utveckling där sociala – ekologiska – ekonomiska värden går hand i hand från vaggan till graven. Vi ser det som redskap att nå vårt visionära mål. Redskap vårlden länder tillsammans beslutat använda sig utav är Agenda 2030 som har sjutton stycken globala mål.

Gröna Kvinnor ingår i Sveriges Kvinnolobby www.sverigeskvinnolobby.se

Gröna Kvinnor ingår också i UN Women Sverige www.unwomen.se

Gröna Kvinnor är medlemmar i Gendercc, för klimaträttvisa www.genderccnet