På gång

PÅ GÅNG DEN 23 JUNI KL 17.00
Vi träffas vid Västerhaninge pendeltågstation.
Tillsammans med arkeolog Gunilla Larsson promenerar vi i sen bronsålders- och tidig järnålder miljö. Lär av spår efter forntida maktstrukturer och kult. Vi gör genusanalyser av tolkningar av det som ansetts värdefullt att framhålla i historien.
Maria Bergström naturguide är med och delar biologisk och geologisk kunskap.
Vi avslutar med tilltugg i Maria Björkes trädgård där
Ewa Larsson leder samtal om hur bilder kan tolkas utifrån genusperspektiv. Gratis för medlemmar. Övriga 100 kr.
Anmälan till info@gronakvinnor.se