Rapporter

Botanisera här, med genusglasögon på!

Gröna kvinnor har genom åren tagit fram rapporter och trycksaker, bli informerad om patriarkala samhällsstrukturer samt lösningar för jämställd-/jämlikhet!

2019 Rapport från COP25

2019 Rapport Nordiska Rådet december -19

2019 Rapport från SKL:s ordförandemöte oktober -19

2016 Almedalen Feministisk ekonomi – Rapport från seminarium tillsammans med Ekobanken (1 s)

2015_GK-jubileumsskrift – Gröna kvinnors första 10 år (20 s)

2015_Feministisk grön ekonomi – är jämställd och hållbar

2014_Gron feministisk ekonomi – Rapport från Gröna kvinnor

2013_Grona kvinnor_WTO – Rapport Om hållbarhet på WTO-mötet 2013 (8 s)

2012 The economics & politics of climate change – Rapport inför Rio 20+ (6 s)

2011_Lakemedelsrester i vatten – Rapport inför seminarium 2011 (5 s)

2011 Oxford Green Economics Conference – Rapport från Green Economics Institutes konferens (10 s)

Gröna kvinnor Jämställd omvandling av ekonomiska system 2010

Gender-Equal Tansformence of Economic systems 2 mars 2010

2010 Transformacion Spanska– TRANSFORMACIÓN
ESTRUCTURAS ECONÓMICAS

2009 Religionens påverkan på kvinnans rättigheter – inom EU, rapport med Sveriges Kvinnolobby (16 s)
2009 Influencia de la religión (spanish) – en la UE, informe de presión de mujeres suecas (16 p)
2009 Influence of religion on womens rights – within EU, report with the Swedish Women’s Lobby (16 p)

2008 Genusbudget – Förstudie på uppdrag av Miljöpartiet i Stockholms läns landsting (22 s)

2008 Bilden av kvinnan på museum – Rapport från seminarium på Stockholms kulturhus (6 s)