Rapporter

Botanisera här, med genusglasögon på!

Gröna kvinnor har genom åren tagit fram rapporter. Bli informerad om patriarkala samhällsstrukturer samt lösningar för jämställd-/jämlikhet!

Rapport medlemsmöte Kvinnor och Gruvor oktober 2023

Rapport Gröna Kvinnor på Fogelstad 2023

Rapport organisationsutveckling Värmland 2023

Rapport Vädring av Folkdräkt augusti 2023

Rapport Medlemsvärvning i Dalarna juli 2023

Rapport Birgittaveckan Finsta juli 2023

Rapport från Patriarkat till Partnerskap 2023

Rapport Drottning Humla Norrtälje mars 2023

Sammanställning Valextra med kommentarer 2022.

Rapport Skatteland Gallokjaure 2015

Fyra rapporter från Miljödepartementets information om COP26:

Rapport 4, Miljödepartementets information om COP26:18 oktober 2021

Rapport 3, Miljödepartementets information om COP26: 20 september 2021

Rapport 2, Miljödepartementets information om COP26:7 juni 2021

Rapport 1, Miljödepartementets information om COP26: 23 mars 2021

Kvinnor i Sverige 2021. En granskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen

Hösten 2021 ska Sveriges regering granskas av FN:s CEDAW-kommitté. Inför
granskningen har Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket
tagit fram en skuggrapport till regeringens rapport.

Artikel av Gunilla Larsson Kvinnor till sjöss under vikingatid publicerad i Roslagens Sjöfartsmuseums

2019 Rapport från COP25

2019 Rapport Nordiska Rådet december -19

2019 Rapport från SKL:s ordförandemöte oktober -19

2016 Almedalen Feministisk ekonomi – Rapport från seminarium tillsammans med Ekobanken (1 s)

2012 The economics & politics of climate change – Rapport inför Rio 20+ (6 s)

2011_Lakemedelsrester i vatten – Rapport inför seminarium 2011 (5 s)

2011 Oxford Green Economics Conference – Rapport från Green Economics Institutes konferens (10 s)

2008 Genusbudget – Förstudie på uppdrag av Miljöpartiet i Stockholms läns landsting (22 s)

2008 Bilden av kvinnan på museum – Rapport från seminarium på Stockholms kulturhus (6 s)