Rapporter

Botanisera här, med genusglasögon på!

Gröna kvinnor har genom åren tagit fram rapporter. Bli informerad om patriarkala samhällsstrukturer samt lösningar för jämställd-/jämlikhet!

Sammanställning Valextra med kommentarer 2022.

Fyra rapporter från Miljödepartementets information om COP26:

Rapport 4, 18 oktober 2021

Rapport 3, 20 september 2021

Rapport 2, 7 juni 2021

Rapport 1, 23 mars 2021

Kvinnor i Sverige 2021. En granskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen

Hösten 2021 ska Sveriges regering granskas av FN:s CEDAW-kommitté. Inför
granskningen har Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket
tagit fram en skuggrapport till regeringens rapport.

Artikel av Gunilla Larsson Kvinnor till sjöss under vikingatid publicerad i Roslagens Sjöfartsmuseums

2019 Rapport från COP25

2019 Rapport Nordiska Rådet december -19

2019 Rapport från SKL:s ordförandemöte oktober -19

2016 Almedalen Feministisk ekonomi – Rapport från seminarium tillsammans med Ekobanken (1 s)

2012 The economics & politics of climate change – Rapport inför Rio 20+ (6 s)

2011_Lakemedelsrester i vatten – Rapport inför seminarium 2011 (5 s)

2011 Oxford Green Economics Conference – Rapport från Green Economics Institutes konferens (10 s)

2008 Genusbudget – Förstudie på uppdrag av Miljöpartiet i Stockholms läns landsting (22 s)

2008 Bilden av kvinnan på museum – Rapport från seminarium på Stockholms kulturhus (6 s)