Skrifter

2021 Gröna Kvinnor och Platsens själ – Finstaområdet från Nerthus till Birgitta

2021 Genus inom energisektorn Cop26

2021 Gender in the energy sector Cop26, skrift på engelska

2021 Green Women and Civilization, Marija Gimbutas Inspires us to believe in our Common Future, skrift på engelska, 28 sidor

2020 Gröna Kvinnor 15 år Jubileumsskrift 32 sidor

2019 Älgkon och Modersmyter i Skandinavien ( 16 sidor)

2015_GK-jubileumsskrift – Gröna kvinnors första 10 år (20 sidor)

2015_Feministisk grön ekonomi – är jämställd och hållbar

2014_Gron feministisk ekonomi – Rapport från Gröna kvinnor

2013_Grona kvinnor_WTO – Rapport Om hållbarhet på WTO-mötet 2013 (8 sidor)

2010 Gröna Kvinnor – Jämställd omvandling av ekonomiska system

Gender-Equal Tansformence of Economic systems 2 mars 2010

2010 Transformacion Spanska– TRANSFORMACIÓN
ESTRUCTURAS ECONÓMICAS

2009 Religionens påverkan på kvinnans rättigheter – inom EU, rapport med Sveriges Kvinnolobby (16 sidor)

2009 Influencia de la religión (spanish) – en la UE, informe de presión de mujeres suecas (16 pages)

2009 Influence of religion on womens rights – within EU, report with the Swedish Women’s Lobby (16 pages)