Pressmeddelanden

Pressuttalande – Jämställd omställning – mars 2018

Pressuttalande – Forsmark slutförvar – januari 2018

Pressuttalande – Kvinnors fria val – mars 2017

Pressmeddelande Vapenexport 22 februari 2012
Pressmeddelande kemikalierna i våra liv Gröna kvinnor i Karlstad oktober 2011
Sexualbrott där anmälan inte leder till åtal – feb 2011
Avsätt Vattenfalls VD – nov -09
Climate Action Day – 091023
Välkomna till Gröna Kvinnor – 090203
Transporter av utbränt kärnbränsle – 081125
PRESSMEDDELANDE STOPPA VÅLDET MOT KVINNOR! – 081124
Kvinnors erfarenheter saknas i EU:s beslut! – 081121
Pressuttalande om energi och jämställdhet- 080615
Bygg ut föräldraförsäkringen och kvotera – 080520
Ökad risk för cancer hos barn i kärnkraftverkens närhet – 080315
Banker i Sverige lånar ut pengar till att bekosta utbyggnad av Finsk kärnkraft – 080202
Kvinnor shoppar mera miljömedvetet än män – 071203
Gröna kvinnor efterlyser ett jämställdhetsperspektiv – 071128
Kärnkraft snyter du inte ur näsan – 071120
Barometern Gröna kvinnor på energiseminarium – 071118
Oskarshams Tidningen och Gk-nyheterna
Oerhört oansvarigt och upprörande att skicka utbränt kärnbränsle till Sellafield – 071010
Kvinnor Lever i Laglöst Land – 070904
Omstrukturera svenskt försvar! – 070825
Gröna kvinnor manar till besinning! – 070530
Bombsäkra kärnkraftverken! – 070321
Gröna kvinnor vill ha jämställdhet nu! – 070308
Trafiken har ett kön – 070215
Gröna kvinnor uppmanar kvinnor att politiskt organisera sig och
aktivt delta i arbetet för en hållbar tillväxt – 070203
Säg Nej Nu, Maud! – 061120
Genusgranska Alliansens budget – 061006
Svenska patriarkala strukturer fördunklar verkligheten. ”I dag vill knappt en tredjedel av svenska folket satsa på kärnkraft medan hela tolv procent vill avveckla kärnkraften snarast” – 060906
Nolltolerans vad gäller mäns våld mot kvinnor – 060823
Rot och rut – en jämställdhetsfråga – 060706
Pengar till kvinnors organisering – rätt mottagare eller retur? – 060524
Mer jämställdhet i mp:s valmanifest – 060523
Fotboll och sex hör inte ihop – 20060404
Miljöpartiet – en del av den feministiska rörelsen? – 060310
Idag är det den 8 mars – 060308
Inrättandet av en Jämställdhetsmyndighet – 060307
Könsbaserade löneskillnaderna – 060303
Religiösa friskolor – 050901
Den sexdömde HD-domaren – 050626
Ingen demokrati utan jämställdhet – 050114