Skrifter

2022 GREEN WOMEN PROPOSE TO INTERTWINE THE GREEN MOVEMENT AND ECOFEMINISM Ecofeminism uppmanar till handling utifrån den feminina principen. Låt tanken passera hjärtat före handling.

2022 STOCKHOLM + 50 GRÖNA KVINNOR En internationell uppföljning av FNs första överenskommelser inom miljö & utveckling. Läsaren erbjuds en gedigen historisk uppdatering och genus analyser från olika seminarium.

2021 Gröna Kvinnor och Platsens själ – Finstaområdet från Nerthus till Birgitta

2021 Genus inom energisektorn Cop26

2021 Gender in the energy sector Cop26

2021 Green Women and Civilization, Marija Gimbutas Inspires us to believe in our Common Future

2020 Gröna Kvinnor 15 år Jubileumsskrift

2019 Älgkon och Modersmyter i Skandinavien

2015_GK-jubileumsskrift – Gröna kvinnors första 10 år

2015_Feministisk grön ekonomi – är jämställd och hållbar

2014_Grön feministisk ekonomi – Rapport från Gröna kvinnor

2013_Gröna kvinnor_WTO – Rapport Om hållbarhet på WTO-mötet 2013

2010 Gröna Kvinnor – Jämställd omvandling av ekonomiska system

Gender-Equal Tansformence of Economic systems 2 mars 2010

2010 Transformacion Spanska– TRANSFORMACIÓN
ESTRUCTURAS ECONÓMICAS

2009 Religionens påverkan på kvinnans rättigheter – inom EU, rapport med Sveriges Kvinnolobby

2009 Influencia de la religión (spanish) – en la UE, informe de presión de mujeres suecas

2009 Influence of religion on womens rights – within EU, report with the Swedish Women’s Lobby