Skrifter

2019 Älgkon och Modersmyter i Skandinavien ( 16 sidor)

2015_GK-jubileumsskrift – Gröna kvinnors första 10 år (20 sidor)

2015_Feministisk grön ekonomi – är jämställd och hållbar

2014_Gron feministisk ekonomi – Rapport från Gröna kvinnor

2013_Grona kvinnor_WTO – Rapport Om hållbarhet på WTO-mötet 2013 (8 sidor)

2010 Gröna Kvinnor – Jämställd omvandling av ekonomiska system

Gender-Equal Tansformence of Economic systems 2 mars 2010

2010 Transformacion Spanska– TRANSFORMACIÓN
ESTRUCTURAS ECONÓMICAS

2009 Religionens påverkan på kvinnans rättigheter – inom EU, rapport med Sveriges Kvinnolobby (16 sidor)

2009 Influencia de la religión (spanish) – en la UE, informe de presión de mujeres suecas (16 pages)

2009 Influence of religion on womens rights – within EU, report with the Swedish Women’s Lobby (16 pages)