På gång

DEN 10 FEBEBRUARI PÅ ZOOM

KL 14-15.30 BERÄTTAR MALIN SAHLIN, NATURSKYDDSFÖRENINGENS SAKKUNNIGE INOM SKOG

KL 15.30 – 15.45 LÄSER GUNILLA STAAF IDEGRANENS SAGA.

SE INBJUDAN