På gång

Samtal om kvinnors makt och inflytande i skogspolitiken
lördag den 8 oktober i trästaden Eksjö. Se inbjudanhärför mer information

Startar med filmvisning kl 13 och från ca 14.30 samtal om skogen, med riksdagsledamoten Rebecka Le Moine och Cecilia Malmqvist aktiv i Spillkråkan, en förening för kvinnliga skogsägare

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 202