Mål

 

Gröna Kvinnors mål och vision

Vår vision är långsiktigt hållbara demokratiska samhällen som lever fredligt och jämställt inom de ramar som naturen sätter. Vägen går via en partnerskaps ekonomi där alla parter behandlar varandra likvärdigt och  med ansvar för kommande generationer på en marknad där ingen tar mer än vad den ger, helt enligt Brundtlandkommissionens slutrapport.

Vi arbetar för en feministisk grön ekonomisk omställning och ger förslag på omställnings ingredienser för långsiktig, jämställd och hållbar utveckling där sociala – ekologiska – ekonomiska värden går hand i hand, från vaggan till graven, en cirkulär ekonomi förankrad i ekofeminism utifrån ett intersektionellt perspektiv. Ekonomi är redskapet att nå vårt visionära mål. 

Världens länder har tillsammans i FN lagt omställnings ribban genom Mänskliga Rättigheter, Kommissionen att eliminera all diskriminering mot kvinnor, CEDAW, Agenda 2030 och COP deklarationer. Jämställdhet är en förutsättning för att nå dessa mål. 

Gröna Kvinnor ingår i Sveriges Kvinnoorganisationer, hemsida: sverigeskvinnoorganisationer.se

Gröna Kvinnor ingår också i UN Women Sverige www.unwomen.se

Gröna Kvinnor är medlem i GenderCC, för klimaträttvisa www.gendercc.net

Gröna Kvinnor är medlem i 1325

Gröna Kvinnor är medlem i Klimatriksdagen