Debatt

Debattartikel Aftonbladet publicerat 20 april 2023. Inför ett förbud mot surrogathandeln nu.

Debattartikel publicerad i SvD 10 februari 2023 Radera inte moderskap från föräldrabalken. Artikeln ligger på Sveriges Kvinnoorganisationers hemsida

Debattartikel publicerad i Sydsvenskan 25 januari 2023. Ny kärnkraft löser inte de utmaningar höga elpriser medför.

Riktig mat – riktiga bönder Dr Vandana Shiva, indisk fysiker och ekofeminist, inspirerar till samarbeten över hela världen. I dryga fyrtio år har hon arbetat för organisk-ekologisk odling samtidigt som starka krafter motarbetat henne. Nu har hon besökt Sverige. Publicerad Socialpolitik 12 Januari 2023.

Sluta dela ut allmosor. Debattartikel publicerad i ETC 21 november. Regeringen bör omedelbart styra om ett föråldrat prissättnings system för energi, i stället för att tvinga människor att stå medmössan i hand och vänta på bidrag.

Vi måste göra allt i vår makt för Irans kvinnor. Debattartikel publicerad i Aftonbladet.

Gállok Debattartikel 2022-03-30 publicerad på UNT.se

Kvinnor särskilt utsatta i krig. Debattartikel dagensarena 20220316

Debattartikel 8 mars 2022 från Dagens ETC

Debattartikel i NSD 20220127. Det krävs samtal om vad Grön omställning betyder skriver Gröna Kvinnor och föreslår ett moratorium för fortsatt prövning av gruvor. (2 sidor)

Debattartikel om pensioner införd i Aftonbladet 9 september 2021

Artikel publicerad i UNT på Hiroskimadagen den 6 augusti 2020

Artikel surrugatindustrin oktober 2019

Genmäle gmo träd Hallandsposten aug -18
20180627 debatt SvD – Kvinnors rätt riskerar att tappas bort i valrörelsen
Debatt Dagens Samhälle Surrugat 13-4-18

Pressmeddelande GP om lika lön 8-mars -18

Debatt ETC 8 mars arbetsliv -18

Svenskt pressmedelande 8 mars

Debatt restriktioner Polen COP 24

Debatt Polen & demokrati årsmöte -18