Politik

Gröna kvinnor tycker självständigt

Gröna kvinnor fokuserar på feministiskt politiskt förändringsarbete. Vår specialitet är miljökompetens och ett genuint helhetstänkande.

Vi påminner alla partier, centralt och lokalt, om att göra detsamma. Vi verkar för att partier bryter de patriarkala maktstrukturerna och arbetar utifrån den lilla människans behov. Vi ser det stora i det lilla.

 

Får män vara med i Gröna kvinnor?

I Gröna kvinnor är kvinnor medlemmar och sätter själva upp dagordningen utifrån sina egna prioriteringar. Styrelsen beslutar om inrättande av olika arbetsgrupper och projekt utifrån medlemmarnas önskemål. Män får däremot mycket gärna vara stödmedlemmar, men utan rösträtt. Valfri avgift!

Styrelsen beslutar om inrättande av olika projekt utifrån medlemmarnas önskemål.
De olika arbetsgrupperna kan samarbeta med andra organisationer och nätverk.

 

Det du gör mot naturen,
gör du också mot dig själv och andra.
Allting hör ihop.